location_onBurg. van Grunsvenplein 109, Heerlen
phone+31 (0)6 - 480 18 420 emailellenmeijers@gezondheids-consulent.nl

Voeding

Voedings- en gezondheidsadviezen, gewichtsbeheersing

Voeding, de basis van onze gezondheid

Niet alleen de consument maar ook heel wat onderzoekers, artsen, therapeuten en hulpverleners zijn verontrust over de kwaliteit van de moderne voeding. Recente internationale onderzoeken tonen aan dat niet alleen volwassenen maar steeds meer kinderen ondervoed zijn en daardoor, nu of later, vatbaarder zijn voor allerlei ziekten. De voeding is zodanig geïndustrialiseerd dat de essentie zoek is. De consument heeft geen idee hoe voedingsproducten tot stand komen en wat er allemaal aan toegevoegd wordt.

Vooral het massale gebruik van smaakstoffen en aroma zijn verontrustend. De verwarring rond voeding is compleet. Gelukkig zien we steeds meer mensen die kiezen voor verse voedingsmiddelen en beperken ze het gebruik van voedingsproducten in blikjes, potjes, pakjes, zakjes, diepvries en kant-en-klare gerechten. Voeding is de basis van onze gezondheid en de sterke achteruitgang van de volksgezondheid heeft ongetwijfeld daarmee te maken.

Zwaarlijvigheid neemt, ondanks het zo sterk gepromoot slankheidsideaal, in heel Europa met de dag toe. We krijgen hier stilaan toestanden zoals in Amerika. Ondanks een sterk uitgebouwde afslankingsindustrie, BMI berekeningen en vetmetingen geraakt dit probleem niet opgelost. Uiteraard hangt deze toename samen met de verslechtering van de industrievoeding, maar er is meer aan de hand. Het is te gemakkelijk om de schuld in de schoenen te schuiven van de persoon met overgewicht. Het probleem wordt bovendien verkeerd aangepakt.

Voedings- en gezondheidsadviezen horen onlosmakelijk samen. Vanuit een bepaalde problematiek worden zowel voedingsadviezen als gezondheidsadviezen ontwikkeld. Genezen is immers ontgiften en een goede voeding heeft een sterk reinigende werking. Zelfzorg is immers het uitgangspunt. Er wordt rond verschillende thema’s gewerkt, vanuit verschillende invalshoeken en steeds met praktische aanbevelingen. Het verband tussen voeding en persoonlijkheid wordt nergens verwaarloosd. Er wordt ingegaan op specifieke gevallen zoals voeding bij zwangerschap, bij bejaarden of bij sportbeoefenaars maar altijd in combinatie met gezondheidsadviezen. Het opstellen en uitwerken van een voedingsdagboek is boeiende en leerrijke bezigheid.